علی شریفی

علی شریفی

کارشناسی ارشد آمار در پژوهشکده پولی بانک مرکزی

۱۷ارتباط ۲۲مهارت
تهران | تهران
تحلیل گر داده ها
پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی
کارشناسی ارشد دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد آمار
دانشگاه تبریز
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی آمار
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
تحلیل گر داده ها
پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
تحلیل گر داده ها
شرکت آماری رهبینا
در دوران سربازی مشغول به کار بصورت پاره وقت بودم و به دلیل داشتن موقعیت کاری بهتر انجا را ترک کردم
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
تحلیل گر داده ها
چالش قلم
بدلیل قبولی در ارشد مجبور به اتمام همکاری شدم
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
در زمینه مقاله نویسی دارای فعالیت بوده و رزومه خوبی دارم. لینک پروفایل مقالاتم در پایگاه های زیر موجود می باشد