مهسا ابوالفضلی

مهسا ابوالفضلی

ارشد روانشناسی تربیتی- مربی ژیمناستیک و ایروبیک

۵۱۰ارتباط ۲۲مهارت
البرز | کرج
مربی
خانه ژیمناستیک
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز سمنان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز سمنان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 3
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مرکز آموزش علمی کاربردی صنعتی کوشا
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
-
دیپلم علوم کامپیوتر
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
مربیگری درجه 3 برایتونیک
فدراسیون همگانی ایران
CCNP TSHOOT
۱۳۹۴
CCNP TSHOOT
مجتمع فنی تهران
CCNP ROUTE
۱۳۹۴
CCNP ROUTE
مجتمع فنی تهران
CCNP SWITCH
۱۳۹۳
CCNP SWITCH
مجتمع فنی تهران
۱۳۹۳
مربیگری درجه 3 ژِیمناستیک و ایروبیک
فدراسیون ژیمناستیک ایران
CCNA
۱۳۹۳
CCNA
مجتمع فنی تهران
NETWORK +
۱۳۹۳
NETWORK +
مجتمع فنی تهران
۱۳۸۵
TTC زبان انگلیسی
جهاد فرهنگی
۱۳۸۴
دیپلم زبان انگلیسی
جهاد فرهنگی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مربی
خانه ژیمناستیک
مربی ژیمناستیک
مربی ایروبیک
مربی برایتونیک
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
IT کارشناس
آژانس تبلیغاتی بادکوبه
کارشناس رسانه های دیجیتالی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
مدرس
آموزشگاه فنی نوتاش
مدرس ICDL
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
متخصص بازاریابی
مواد غذایی آی سودا
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
متخصص بازاریابی
پخش آریا
۱۳۸۷ - ۱۳۸۷
IT کارشناس
کافی نت
مهارت ها
| ۳۰۳نفر
علیرضا کهنرضا عقیلی فرمهدی صیادیآناهید آگینهسید محمد سروری
| ۲۹۲نفر
رامتین چرغندهرضا عقیلی فرمهدی صیادیآناهید آگینهسید محمد سروری
| ۲۸۶نفر
علی رضا حمیدی فائقرضا عقیلی فرمهدی صیادیآناهید آگینهسید محمد سروری
| ۲۸۴نفر
علی رضا حمیدی فائقرضا عقیلی فرمهدی صیادیآناهید آگینهسید محمد سروری
| ۲۸۳نفر
رضا عقیلی فرمهدی صیادیآناهید آگینهسید محمد سروریمحمود حیدری
| ۲۸۰نفر
رضا عقیلی فرمهدی صیادیآناهید آگینهسید محمد سروریسیدرسول برهمند
| ۲۷۶نفر
رضا عقیلی فرمهدی صیادیآناهید آگینهسید محمد سروریمحمود حیدری
| ۲۷۵نفر
علی رضا حمیدی فائقرضا عقیلی فرمهدی صیادیآناهید آگینهسید محمد سروری
| ۲۷۲نفر
رضا عقیلی فرمهدی صیادیآناهید آگینهسید محمد سروریسیدرسول برهمند
| ۲۶۸نفر
رضا عقیلی فرمهدی صیادیآناهید آگینهسید محمد سروریسیدرسول برهمند
| ۲۶۵نفر
رضا عقیلی فرمهدی صیادیآناهید آگینهسید محمد سروریمحمود حیدری
| ۲۶۰نفر
مهدی صیادیآناهید آگینهسید محمد سروریمحمود حیدریمجید ناصری
| ۲۵۶نفر
مهدی صیادیآناهید آگینهسید محمد سروریمحمود حیدریمجید ناصری
| ۲۵۶نفر
مهدی صیادیآناهید آگینهسید محمد سروریسیدرسول برهمندمحمود حیدری
| ۲۵۶نفر
مهدی صیادیآناهید آگینهسید محمد سروریمحمود حیدریمجید ناصری
| ۱۲۱نفر
بهمن طاعتیعلی نامدارامیر باقریاحمد ربیهاویمکی شریفی ریحانه
| ۱۱۲نفر
بهمن طاعتیامیر باقریاحمد ربیهاویمکی شریفی ریحانهعلیرضا نادعلی
| ۶۸نفر
بهمن طاعتیامیر باقریاحمد ربیهاویمکی شریفی ریحانهعلیرضا نادعلی
| ۶۸نفر
بهمن طاعتیامیر باقریاحمد ربیهاویمکی شریفی ریحانهعلیرضا نادعلی
| ۶۸نفر
بهمن طاعتیامیر باقریاحمد ربیهاویمکی شریفی ریحانهعلیرضا نادعلی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
اسپانیایی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات