سیده سعیده کربلایی امینی

سیده سعیده کربلایی امینی

کارشناسی ارشد صنایع غذایی شیمی

۵ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
حسابدار
سرای محله اکباتان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد صنایع غذایی شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حسابدار
سرای محله اکباتان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات