سید محمد محمدی

سید محمد محمدی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات