بهنام آزخ

بهنام آزخ

کارشناسی حقوق

۸ارتباط ۱مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | قلعه رئیسی
ABAP Developer
شرکت معمار تلاش و شرکت مارال دشت کهگیلویه
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد گچساران
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد گچساران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
هنرپیشه ای
آموزشگاه سینمایی خورشید
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
ABAP Developer
شرکت معمار تلاش و شرکت مارال دشت کهگیلویه
مهارت ها
| ۳نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات