پری بلال زاده

پری بلال زاده

کارشناسی حسابداری مالی

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۷۵ - ۱۳۸۰
کارشناسی حسابداری مالی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات