فتح اله حاتمی

فتح اله حاتمی

کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری

۷ارتباط ۱مهارت
زنجان | زنجان
کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه
تحصیلات
دانشگاه مراغه
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
مهارت ها
| ۲نفر
سحر بیرانوند
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات