محمّد زینالی بالستانی

محمّد زینالی بالستانی

کارشناسی ارشد حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
امور مالی شرکت
شرکت ماموت دیزل
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۸
رایانه کاردرجه 2
موسسه بیلگی سایار ارومیه
۱۳۸۸
حسابداری مقدماتی و تکمیلی
اداره کل تعاون استان آذربایجان غربی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
امور مالی شرکت
شرکت ماموت دیزل
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مدیراداری ومالی
شرکت خدمات فنی مارال گیتی
مهارت ها
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات