دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی

دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گیلان
شهر
بندرانزلی
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از گیلان، 33 درصد از تهران، 6 درصد از مازندران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گیلان
بیش از ۱۰ نفر
۶۱%
۶۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد حقوق عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی حقوق قضایی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %