دانشگاه ایلام

دانشگاه ایلام

Ilam University

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
ایلام
شهر
ایلام
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه ایلام در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۴۱%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۵۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه ایلام در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از ایلام، 20 درصد از تهران، 17 درصد از کرمانشاه، 7 درصد از لرستان، و ۲۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
ایلام
بیش از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
کرمانشاه
بیش از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه ایلام در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۴%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۲%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی دامپزشکی بهداشت ایمنی و مواد غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۴%
۵۴ %