دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

Payame Noor University of Ramsar

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
رامسر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز رامسر در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
زن بیش از ۱۰ نفر ۷۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز رامسر در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از گیلان، 31 درصد از مازندران، 6 درصد از تهران، 6 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۶%
۵۶%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۱%
۳۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز رامسر در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک گیلان، 31 درصد از مازندران، 6 درصد از تهران، 6 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی اقتصاد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ریاضی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی فیزیک مهندسی حالت جامد
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی اقتصاد نظری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %