مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 3

مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 3

3 Tehran Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 3 در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 3 در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 38 درصد از البرز، 8 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵۴%
۵۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 3 در آرمانگر عضو هستند که ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر شبکه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مدیریت فرهنگی و هنری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی علوم ارتباطات امور فرهنگی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱ %