مرکز آموزش علمی کاربردی میبد

مرکز آموزش علمی کاربردی میبد

Center of Applied Science and Technology Meybod

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
یزد
شهر
میبد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی میبد در آرمانگر عضو هستند که ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۷۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی میبد در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از یزد، 27 درصد از کرمان، 9 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 9 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۵۵%
۵۵%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی میبد در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی طراحی صنعتی نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کاردانی مهندسی مواد سرامیک
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی حقوق ثبت اسناد و املاک
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی مواد سرامیک
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی اموراداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %