مرکز جامع علمی کاربردی ساری

مرکز جامع علمی کاربردی ساری

Center of Applied Science and Technology Sari

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
پاسارگاد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی ساری در آرمانگر عضو هستند که ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۹%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی ساری در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از مازندران، 11 درصد از خراسان شمالی، 11 درصد از تهران، 11 درصد از فارس، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی ساری در آرمانگر عضو هستند که ۸۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۸۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی روابط عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی دامپروری پرورش طیور
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مدیریت فرهنگی و هنری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی طراحی صنعتی نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %