موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اقبال لاهوری

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اقبال لاهوری

Eghbal Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اقبال لاهوری در آرمانگر عضو هستند که ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اقبال لاهوری در آرمانگر عضو هستند که ۸۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 6 درصد از خراسان جنوبی، 6 درصد از اردبیل، 6 درصد از تهران، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
بیش از ۱۰ نفر
۸۱%
۸۱%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اقبال لاهوری در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی طراحی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی مکاترونیک طراحی روباتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %