موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی معماری و هنر پارس

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی معماری و هنر پارس

Pars Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی معماری و هنر پارس در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی معماری و هنر پارس در آرمانگر عضو هستند که ۱۰۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، ، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۰۰%
۱۰۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی معماری و هنر پارس در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی طراحی و ساخت طلا و جواهر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی موسیقی آهنگسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی گرافیک عکاسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی معماری طراحی داخلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی معماری طراحی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %