فرشاد مرادی

فرشاد مرادی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات