پگاه عبدی

پگاه عبدی

شاغل

۴ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
حسابدار فروش
پرسونال
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی مدیریت جهانگردی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
حسابدار فروش
پرسونال
به عنوان مسئول حسابداری بخش فروش
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مدیر فروش
فراسارینا پاسارگاد
به عنوان مدیر فروش
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
مسئول دفتر
بسپار محیط سازه
به عنوان مسئول دفتر و مسئول روابط عمومی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
فروشنده بلیط
آژانس هواپیمایی
به عنوان کانتر فروش تور و بلیط
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
طراحی با نرم افزارهای auto-cad , revit , 3ds-max , v-ray
در مجتمع آموزشی طرحستان و معمارانه
طراحی داخلی
در مجتمع آموزشی طرحستان
حسابداری مالی عمومی
در مجتمع فنی
توضیحات