نادر صفایی

نادر صفایی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جامدات ،تاسیسات،شرکت تاسیساتی نادین گستر

۰ارتباط ۰مهارت
چهارمحال و بختیاری | بروجن
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بروجن
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بروجن
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی
دانشگاه آزاد اسلامی بروجن
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات