پروانه طوفانی

پروانه طوفانی

کارشناسی ارشد مکانیک

۰ارتباط ۰مهارت
گیلان | رشت
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی احرار
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی احرار
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات