مهدی ولی پور

مهدی ولی پور

استارتاپیست

۱ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارشناسی دانشگاه ارومیه
تحصیلات
دانشگاه ارومیه
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی فیزیک هسته ای
مدارک و گواهی‌نامه ها
باریک ترین بیلبوردهای اسکرولینگ دنیا
ثبت اختراعات
مخترع اجاق گازهای فوق هوشمند
مخترع اجاق گازهای فوق هوشمند
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
پاوربانک های تجاری کوچک
پاوربانک های تجاری کوچک
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات