سامان جلیلی

سامان جلیلی

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سلماس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سلماس
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کارشناسی مهندسی عمران
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات