ساجده برنایون

ساجده برنایون

کارشناسی بهداشت محیط

۰ارتباط ۱مهارت
سیستان و بلوچستان | ایرانشهر
کارشناسی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
تحصیلات
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی بهداشت محیط
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
لوح تقدیر
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
3255
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کارگاه پروپوزال نویسی
درجه کارشناسی بهداشت محیط از دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
توضیحات
دانشحوی استعداد درخشان