مرتضی آزاددهقان

مرتضی آزاددهقان

کارشناسی ارشد MBA استراتژی

۲ارتباط ۹مهارت
البرز | کرج
مدیر خدمات پس از فروش
شرکت پرشیا استیل
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد MBA استراتژی
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
کارشناسی مهندسی مکانیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۸
پروانه اشتغال به کار تاسیسات مکانیکی پایه2
وزارت راه و شهرسازی
04957_400_100
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مدیر خدمات پس از فروش
شرکت پرشیا استیل
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناس فنی
شرکت برنز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناس تاسیسات
شرکت پیمانکار لوله و ماشین سازی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
ناظر تاسیسات
مهندسین مشاور شتاب سپهر پارسیان
تعطیل شدن شرکت
۱۳۹۰ اکنون
ناظر تاسیسات
سازمان نظام مهندسی البرز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناس تاسیسات
داروگر