مسلم پسنده

مسلم پسنده

مهندس عمران

۱۴ارتباط ۱۴مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
طراح سازه
طرح نو
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای کرمانشاه
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
طراحی بهینه و اقتصادی پروژه ها
پاراسیویل
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
طراح سازه
طرح نو
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
سرپرست کارگاه
کرنش پیشرو
ابنیه
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
سرپرست دفتر فنی
گروه مهندسی ارتش
شهرک سازی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
نقشه کش فنی
سازه گستر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
دفتر فنی
آبخانه سازان
انتقال آب وابسته به سد هسته رسی
پروژه‌ها
تفسیر استاندارد ۲۸۰۰
در حال تالیف
پک آمادگی آزمون محاسبات
پاراسیویل
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
روحیه قوی. فعال و با انگیزه
پشتکار بالا
صبور و منعطف
توانایی مدیریت بالا
نوشتن گزارش های روزانه. ماهانه
متره و براورد