رعنا زارع

رعنا زارع

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۵۵ارتباط ۱۵مهارت
اصفهان | اصفهان
طراح وب‌سایت
دفتر طراحی سایت وبیار
کارشناسی دانشگاه آیت الله العظمی حائری میبد
تحصیلات
دانشگاه آیت الله العظمی حائری میبد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
طراح وب‌سایت
دفتر طراحی سایت وبیار
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
پشتیبانی شبکه و سخت افزار سایت
دانشگاه آیت العظمی حائری میبد
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
دانشجو کارآموز
اداره آموزش و پرورش فلاورجان
تعمیرات کامپیوتر برای مدارس
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
بازاریاب
حسابداری حسابرسی همکاران نوین
مهارت ها
| ۳۵نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدمعلی نامدار
| ۳۴نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدمجاوید تقوی
| ۳۳نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziامیر شجاعی مقدمجاوید تقویافشین صدیق انزابی
| ۳۲نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدمعلی نامدار
| ۳۰نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدمEhsan Esmaeil Zadeh
| ۲۶نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدمجاوید تقوی
| ۲۲نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدمعلی نامدار
| ۱۹نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدمعلی نامدار
| ۱۹نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدمEhsan Esmaeil Zadeh
| ۱۸نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدمعلی نامدار
| ۱۸نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدمعلی نامدار
| ۱۷نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدمEhsan Esmaeil Zadeh
| ۱۷نفر
بابک محمدیFarzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدمEhsan Esmaeil Zadeh
| ۷نفر
Farzaneh Bazziبهمن طاعتیامیر شجاعی مقدمجاوید تقویمهدی کریم زاده
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
نمونه کارها:
itpooya.com
anibehdasht.com
jeaniran.ir
ghanadtools.com
padiranco.com
www.vesta-turkish.com
www.farasamak.com
tamafarinbaharan.com
golestankala-center.com
parssekeh.com
baochi-home.com