نوید سیارثابت

نوید سیارثابت

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر آموزش
دانشگاه علمی کاربردی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
ممیزی
ممیزی
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
مدیر آموزش
دانشگاه علمی کاربردی
۱۳۸۴ - ۱۳۹۲
سرپرست
مجتمع فولاد گیلان
پروژه‌ها
بررسی تاثیر ظرفیت جذب دانش بر عملکرد سازمانی نیروی انسانی
مدیر آموزش در دانشگاه علمی کاربردی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
اتوماسیون اداری
مدیر آموزش در دانشگاه علمی کاربردی
ایمنی و بهداشت صنعتی
سرپرست در مجتمع فولاد گیلان
ممیزی محیطهای کاری صنعتی
سرپرست در مجتمع فولاد گیلان
مدیریت و سرپرستی
سرپرست در مجتمع فولاد گیلان
توضیحات
1-اشتغال در مجلس شورای اسلامی
2- امکان برقراری ارتباط مناسب سازمانها و نهادهای علمی / پژوهشی/صنعتی/خدماتی/بازرگانی و ... با پارلمان
3- مشاوره در زمینه اخذ موافقت اصولی