پوریا مرادی

پوریا مرادی

کارشناسی مهندسی برق کنترل

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | ملارد
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای کرمانشاه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق کنترل
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات