سجاد رحیم نژاد

سجاد رحیم نژاد

کارشناسی ارشد کشاورزی اصلاح نباتات

۰ارتباط ۰مهارت
اردبیل | مغان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد کشاورزی اصلاح نباتات
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
دوره تخصصی
سازمان نظام مهندسی
پروژه‌ها
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
تاثیردزهای مختلف سالیسیلیک اسید برروی درجات شوری مختلف
درجه کارشناسی ارشد کشاورزی اصلاح نباتات از دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
پروژه‌ها
تاثیر سالیسیلیک اسید برروی شوری در مراحل مختلف رشد ارقام گندم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات