روح اله اسلامی

روح اله اسلامی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | اندیشه
رئیس حسابداری
شرکت تعاونی ایثارگران ابرکوه (تهران)
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
۱۳۸۴ - ۱۳۸۹
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
ICDL مقدماتی و پیشرفته
کاخ دانش
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
رئیس حسابداری
شرکت تعاونی ایثارگران ابرکوه (تهران)
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
حسابدار خزانه داری
شرکت تعاونی ایثارگران ابرکوه (تهران)
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
حسابدار
شرکت بهسازان (کاشان)
مهارت ها
توضیحات