سارا صیادی

سارا صیادی

کارشناسی ارشد اقتصاد

۶۱ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | اسلام آباد
کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد اقتصاد
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات