سعید دشتی

سعید دشتی

کارشناسی مهندسی عمران شهرسازی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
ویزیتور
ساتراپ دینا(پپسی)
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی عمران شهرسازی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
ویزیتور
ساتراپ دینا(پپسی)
شرکت ملایر تعطیل شد
توضیحات