زهرا نادی پور چمنی

زهرا نادی پور چمنی

کارشناسی آموزش ابتدایی علوم تربیتی

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | ایذه
مربی آموزشی
مدرسه ی غیرانتفاهی نشاط دهدز
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد دهدز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد دهدز
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
کارشناسی آموزش ابتدایی علوم تربیتی
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
مربی آموزشی
مدرسه ی غیرانتفاهی نشاط دهدز
مشغول به کار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
در حال حاظر مشغول به تحصیل در موسسه ی قرانی دارالقران کریم دهدز ،زیر نظر خانم خسروی برای دریافت مدرک تربیت معلم قران هستم،مربی پیش دبستانی زیر نظر موسسه ی غیر انتفاهی نشاط دهدز، آموزش دهنده ی نهضت سواد آموزی زیر نظر آموزش و پرورش منطقه ی دهدز ،مسعول فرهنگی بسیج ،و...می باشم