میلاد کارخانه دار

میلاد کارخانه دار

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۱ارتباط ۱۳مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناس کنترل کیفی و تست نرم افزار
شرکت مهندسی کیمیا گران سرزمین رایانه (کسرا)
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
CSE / MCSA / Network +
جهاد دانشگاهی اصفهان
Microsoft Windows Server 2003 – 2008
جهاد دانشگاهی اصفهان
Microsoft SQL Server 2008
خانه صنعت و معدن اصفهان
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس کنترل کیفی و تست نرم افزار
شرکت مهندسی کیمیا گران سرزمین رایانه (کسرا)
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناس کنترل کیفیت QC و تست نرم افزار
شرکت مهندسی اک تک تکنولوژی کیش
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مشاور و مجری پروژه سیستم های نرم افزاری حمل و نقل جاده ای کشوری
شرکت حمل و نقل توکا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
سرپرست پشتیبانی و مدیر فنی
شرکت فنی مهندسی سافر مهر خاوند
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
سرپرست پشتیبانی / کارشناس فنی فناوری اطلاعات
شرکت مهندسی سهند سامانه برتر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
سوابق مرتبط کاری
• برنامه ریزی، نظارت بر پروژه های نرم افزاری
• همکاری در پروژه های نرم افزاری و همچنین مستند سازی از مراحل مختلف تولید سیستم های نرم افزاری
• ارائه مشاوره در پیشرفت روند پروژه های نرم افزاری
• انواع روش های تست و تحلیل نرم افزار
علایق و فعالیت های حرفه ای
• انواع تست و دیباگ تمامی مراحل نرم افزار
• مستندسازی و اجرای سناریوی تحلیلی و سناریوی تست نرم افزار
• برنامه ریزی و مدیریت پروژه های نرم افزاری
• تحلیل و طراحی سیستمهای نرم افزاری
• تحلیل و طراحی و مدیریت سیستم های مبتنی بر بانک های اطلاعاتی
• پژوهش بر روی متدولوژی نوین در صنعت نرم افزار
• برنامه نویسی در .Net Framework
• پیاده سازی سیستم های تحت وب
• نصب و پیاده سازی و پیکره بندی شبکه های کامپیوتری