الهه یعقوبی

الهه یعقوبی

کارشناسی حسابداری

۶۵ارتباط ۱۰مهارت
تهران | تهران
مدیر حقوقی
بامدادنگر کیایار
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز ورامین
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز ورامین
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
اکسل در حسابداری
انجمن حسابداران خبره
اصول نامه نگاری
--
مدیریت عملکرد
--
قوانین بیمه و مالیات
--
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر حقوقی
بامدادنگر کیایار
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناس حقوقی
داده پردازی رسپینا
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
معاونت حقوقی
ایران نارا
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کمک حسابدار
سایپا یدک
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
ICDL
قوانین بیمه و مالیات
مدیریت عملکرد
اصول نامه نگاری
اکسل در حسابداری
توضیحات