ارین میری

ارین میری

کاردانی علوم تجربی

۱۱ارتباط ۱مهارت
سیستان و بلوچستان | زابل
کاردانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
تحصیلات
دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۳۹۰ اکنون
کاردانی علوم تجربی
مهارت ها
| ۳نفر
Farzaneh Bazzi
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات