حمید شفاعت

حمید شفاعت

دکترا مهندسی برق الکترونیک

۶ارتباط ۰مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | دهدشت
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
۱۳۹۳ اکنون
دکترا مهندسی برق الکترونیک
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات