مهراب قاضی زاده

مهراب قاضی زاده

دیپلم مهندسی کامپیوتر

۰ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی کامپیوتر
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات