اذین عزیزی

اذین عزیزی

کارشناسی ارشد منابع طبیعی محیط زیست

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد منابع طبیعی محیط زیست
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات