سعید خاکشورنیا

سعید خاکشورنیا

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۲مهارت
فارس | شیراز
سرپرستی انبارها
شرکت شیرین دارو
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۷۶ - ۱۳۸۰
کارشناسی مدیریت بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
دوره gmp
موسسه ایرافا
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
سرپرستی انبارها
شرکت شیرین دارو
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
سرپرست برنامه ریز و انبارها
شرکت داروسازی شیراز سرم
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
سرپرست انبار
شرکت پخش آدورا طب
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
انباردار
شرکت پخش ممتاز
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
سرپرست انبار و توزیع
شرکت قاسم ایران
۱۳۸۲ - ۱۳۸۷
انباردار و سرپرست انبار
شرکت ساختمان و نصب پتروشیمی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
انبارداری مخازن نفت
انباردار و سرپرست انبار در شرکت ساختمان و نصب پتروشیمی
توضیحات
از 02.81 الی 06.82 هم خدمت سربازی خود را جزء سابقه بیمه خود محسوب کرده ام