جواد ترکاشوند

جواد ترکاشوند

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات