محسن امینی ولاشانی

محسن امینی ولاشانی

۱ارتباط ۶مهارت
اصفهان | درچه
مربی
اموزشگاه واژه
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صفاهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صفاهان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
گواهی نامه شرکت در دوره آموزشی آشنایی با تغییرات و اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم سال 1395
سپیدحامی پیشرو
۱۳۹۴
گواهی حضور در اولین همایش گروه کامپیوتر موسسه صفاهان
موسسه آموزش عالی صفاهان
گواهینامه مهارت  تعمیرکار لپ تاپ (Lap Top)
۱۳۹۳
گواهینامه مهارت تعمیرکار لپ تاپ (Lap Top)
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
925102055
تائیدیه دوره آموزش مفاهیم پایه فناوری اطلاعات
۱۳۹۰
تائیدیه دوره آموزش مفاهیم پایه فناوری اطلاعات
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
IT-231029
گواهی مهارت حرفه کارو.FLASHMX
۱۳۸۹
گواهی مهارت حرفه کارو.FLASHMX
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
14000584550
۹۶ ساعت طول دوره
۱۳۸۹
تائیدیه دوره آموزش Flash-Mx
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
IT-23803
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مربی
اموزشگاه واژه
آموزش دروس تخصصی کامپیوتر
۱۳۹۱ اکنون
کارشناس فنی
شرکت پارس نیبل
تعمیرات لپ تاپ ، کامپیوتر خانگی ،سرور ها
آموزش به هنرجویان
حضور و انجام پروژه های شبکه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناس فنی
شرکت یلدا سپاهان
تعمیرات کامپیوتر ،سرور و لپ تاپ ها
آموزش به کارآموزان و هنرجویان
مهارت ها
| ۱نفر
علیرضا نادعلی
| ۱نفر
علیرضا نادعلی
| ۱نفر
علیرضا نادعلی
| ۱نفر
علیرضا نادعلی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات