رضا نصیری

رضا نصیری

کارآفرین

۰ارتباط ۱مهارت
زنجان | زنجان
جنرالیست
چیرگی انیماسیون استامبول
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۳۹۱ اکنون
کاردانی نقشه کشی صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
جنرالیست
چیرگی انیماسیون استامبول
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات