میربهروز موسوی

میربهروز موسوی

کارشناسی ارشد IT طراحی صفحات وب

۰ارتباط ۰مهارت
اردبیل | اردبیل
مدیر عامل
مهندسی الکترونیک منشور صنعت ایرانیان
کارشناسی ارشد مرکز جامع علمی کاربردی اردبیل
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اردبیل
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT طراحی صفحات وب
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
مدیر عامل
مهندسی الکترونیک منشور صنعت ایرانیان
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات