فرشید جاوند

فرشید جاوند

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
نت ویژن
010427
۱۳۹۵
نت ویژن
011064
۱۳۹۵
نت ویژن
980399
۱۳۹۵
نت ویژن
980299
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
علاقه مند به کار تیمی