وحید محمدیان

وحید محمدیان

کارشناسی ارشد حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | اندیشه
حسابدار
شرکت سارینا پلاست - تولیدی قاب و عکس (تابلو فرش)
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
حسابدار
شرکت سارینا پلاست - تولیدی قاب و عکس (تابلو فرش)
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات