فاطمه پوررحیمی

فاطمه پوررحیمی

مهندس صنایع

۳۵ارتباط ۳۴مهارت
تهران | اندیشه
کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی مهندسی صنایع
مدارک و گواهی‌نامه ها
Icdl
Icdl
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات