پرهام توتونچیان

پرهام توتونچیان

دیپلم تجربی

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
مدرس گیتار
آوای باروک
کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مدیریت دولتی
-
دیپلم علوم تجربی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
موسسه زبان های خارجی دانشگاه تهران
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مدرس گیتار
آوای باروک
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
فروشنده
کاسپین مد
LC Wikiki
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
پروموتر
فرتاک
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
سمپلر
فجر بصیر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
آماده ی بکار گذاشتن تمام توانایی