یاسر عشقی

یاسر عشقی

کارشناسی حسابداری مالی

۱ارتباط ۰مهارت
گیلان | لاهیجان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر آستان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر آستان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
توضیحات