شیدا پاکزاد

شیدا پاکزاد

کارشناسی شیمی سایر گرایش ها

۱۱ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
۱۳۹۶ اکنون
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات